4. GIF Trooper logo transparant.gif

Dagcentrum Sint-Niklaas wil er alles aan doen om personen met beperkingen dagbesteding en ondersteuning op maat te bieden. Uiteraard willen we dit realiseren binnen een financieel gezonde organisatie. De financiële gezondheid van onze organisatie moet in de eerste plaats gegarandeerd worden via onze erkenningen en de bijhorende  middelen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Maar voor specifieke projecten die niet binnen de agenda van de subsidiërende overheid passen, zijn wij actief op zoek naar andere fondsen. Deze fondsen zullen niet aangewend worden om onze basisopdracht te vervullen. Die fondsen kunnen er wel voor zorgen dat we nog beter kunnen tegemoetkomen aan de persoonlijke ondersteuningsvragen van onze cliënten.

En het gaat hier niet alleen over geld. Als je ons Dagcentrum steunt, steun je de visie dat personen met een verstandelijke beperking ook het recht hebben hun leven zoveel mogelijk zelf te sturen en kwalitatief uit te bouwen.

Dankzij jullie steun zijn we in staat om de vele kleine en grote wensen van onze cliënten te verwezenlijken.

Hoe je ons kan steunen, lees je hier.