Historiek

Het begin

Als eerste erkende dagcentrum in Vlaanderen openden we de ‘poort’ op 26 februari 1974 voor zes volwassen personen met een verstandelijke handicap.

Vanaf 1 april 1975 werden het aantal plaatsen verhoogd tot 60. Vanaf 1987 werd de erkenningscapaciteit verder uitgebreid om tegemoet te komen aan de vragen in de regio.  Doordat een aantal personen deeltijds gebruik maken van het Dagcentrum werden er meer personen opgenomen dan de erkende capaciteit.

Samenwerking

Dagcentrum Sint-Niklaas vzw werd opgericht op 29 september 1975.  Deze vereniging heeft initiatief genomen om in 1975 een tehuis en later een dienst begeleid wonen voor volwassen personen met een verstandelijke handicap te Sint-Niklaas op te richten.  Beide initiatieven functioneren als autonome vzw’s.

Medio 2015 zijn deze vzw’s officieel in een samenwerkingsverband gestapt, KEUS genaamd.

Zij beheren samen een centraal aanmeldingspunt van waaruit iedere ondersteuningsvraag van een persoon met (vermoeden van) een beperking wordt beluisterd. Waar mogelijk wordt de ondersteuning door een van de drie voorzieningen georganiseerd, waar nodig wordt doorverwezen naar externe diensten.

Vergund door het Vlaams Agenschap als zorgaanbieder

 

Onze organisatie werd sedert de opstart erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Door de wijzigingen die momenteel worden doorgevoerd binnen de financiering van de zorg, is ons Dagcentrum een vergunde zorgaanbieder geworden. Dit betekent dat iedereen die een persoonsvolgend budget heeft, bij ons terecht kan voor ondersteuning aan de hand van een cash budget en/of voucher.

Ondersteuning