Missie

Dagcentrum Sint-Niklaas vzw en zijn medewerkers bieden volwassen personen met een beperking dagbesteding met aangepaste begeleiding aan.  

 

We diepen de vraagstelling uit zodat we een gepast antwoord op ieders maat kunnen geven en dit zowel binnen als buiten de muren van het dagcentrum.  Op deze manier kunnen gasten hun eigenheid ontdekken en de kwaliteit van hun leven optimaal vorm geven.

 

Dag in, dag uit werkt ons team van gedreven en deskundige medewerkers - samen met ouders, familie, interne en externe diensten - verder aan deze boeiende en steeds wijzigende opdracht.

Emancipatie vertaalt zich bij ons in:

  • zorg op maat

  • zinvolle dagbesteding

  • aangepaste orthoagogische begeleiding

  • keuze en inspraak

  • samenwerking met netwerk cliënt

Emancipatorische visie

Onze begeleiding van personen met een handicap vertrekt vanuit een

emancipatorische visie waarbij:

  • elke persoon uniek is

  • elke persoon rechten en plichten heeft

  • elke persoon ontwikkelingskansen heeft

Ieder mens heeft op elk moment in zijn leven mogelijkheden in zich om te groeien, zich te ontwikkelen en te veranderen. Dit benoemen we als ‘groeipotentieel’. Hoe groot, hoe veelzijdig en hoe bruikbaar dit groeipotentieel is, is voor ieder persoon verschillend. Iemands groeipotentieel kan naargelang de omstandigheden meer of minder beschikbaar zijn.

 

In onze benadering sluiten we aan bij het specifieke groeipotentieel van iedere cliënt. Afhankelijk van zijn persoon en zijn handicap, kan het groeipotentieel op bepaalde momenten heel klein, verborgen of kwetsbaar zijn. Toch zijn we bereid om te geloven in de mogelijkheden van iedere gast. We verwachten niet dat de cliënt iemand anders wordt of zijn beperkingen oplost. We geven hem wel kansen om zijn mogelijkheden te leren kennen en te benutten.