Werken in het Dagcentrum

Vanuit een streven naar professionele groei, voeren we in het Dagcentrum een emancipatorisch personeelsbeleid.

De term emancipatie verwijst naar de zorg en aandacht om de mens en naar het geloven in en bieden van groeimogelijkheden.

Hierbij wordt zelfverantwoordelijkheid en medeverantwoordelijkheid gestimuleerd, men krijgt ruimte om zich persoonlijk te ontwikkelen.

Een emancipatorisch personeelsbeleid wil bijdragen tot een beter welbevinden, tot blijvend gemotiveerde medewerkers en bijgevolg tot een kwaliteitsvolle dienstverlening.

 

Dit heeft ondermeer tot gevolg dat bij vacatures interne geschikte kandidaten voorrang krijgen.
Indien er intern geen geschikte kandidaten kunnen weerhouden worden, wordt de vacature opengesteld.
Hierbij stimuleren we gelijke kansen en diversiteit:aanwervingen gebeuren op basis van competenties, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap.

 

Wanneer er vacatures zijn, vindt u ze op deze pagina terug.

Spontane sollicitaties kunnen steeds verzonden worden naar onze hoofdzetel, tav de directie.